Sistem SW MASIV

1. Zaključni sloj 2 mm
2. Lepilna malta z mrežico 5 mm
3. Izolacijske plošče iz lesenih vlaken 60 mm
4. Vertikalne letve, vmes izolacija iz lesne volne 120 mm
5. Križno spojena lesena masivna plošča (xlam) 102 mm
6. Podkonstrukcija za instalacijsko ravnino polnjena z izolacijo iz lesne volne 50 mm
7. Fermacell mavčnovlaknene plošče 12.5 mm